IL·LUMINACIÓ DE LA BOLA DEL FÒRUM EN HOMENATGE A TOTES LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Lloc: Bola del Fòrum