Calonge: Vila de Nadal

Lloc: Centre històric de Calonge

Tot el dia.